ERM TEKSTİL

OPEN-END

Open-End makinelerinin otomasyona çok uygun olmaları ve yüksek üretim hızları nedeni ile kullanımları sürekli olarak artış göstermiş ve bugün için dünyada yaklaşık %30 civarında bir pay sahibi olmuştur. Teknolojik gelişmelere paralel olarak rotor iplerinin kullanım alanları da gittikçe

DEVAMI...

RING İPLİĞİ

Kısa lif iplik üretiminde dünyada 180 milyonun üzerinde kurulu iğle en büyük potansiyele sahiptir. Dünya genelinde üretilen ipliklerin %80’ i bu eğirme sistemi ile üretilmektedir. Kalitesi oldukça yüksek ve genellikle konfeksiyon sektöründe kullanılmaktadır.

DEVAMI...

PENYE RING İPLİĞİ

Uzun ve ince pamuk elyaflarının penye (tarama) hattından geçirilerek, kısa ştapel iplikçiğinde eğrilmesiyle oluşan kaliteli pamuk ipliğidir. Penye hattı, şerit birleştirme ve penye makinelerinden oluşur. Bu yüzden penye ipliği üretmek için gerekli makine parkı uzun ve pahalıdır.

DEVAMI...

KARDE RING İPLİĞİ

Karde ring pamuk iplikleri, penye pamuk iplik üretimine göre daha kısa pamuk elyafından üretilmiş, tarama işlemi yapılmamış pamuk ipliğidir. Karde ring iplikleri penye ipliklerine göre daha düşük kalitelidir. Bu iplikler düzgünsüz ve pürüzlü bir yüzeye sahiptir. Dokuma ve örme sektöründe kullanılan bu

DEVAMI...


POLİESTER İPLİĞİ

Poliester elyafından üretilmiş sentetik (tam yapay) iplik tipidir. Petrol türevi olan poliester iplikler filament olarak veya ştapel elyaftan eğrilerek üretilebilirler. Filament iplikler pürüzsüz, kaygan bir yüzeye sahiptir. Kesitleri yuvarlaktır. Yüksek mukavemete sahiptir. Ştapel formun mukavemeti filament

DEVAMI...

FLOŞ (VİSKON) İPLİĞİ

Rejenere selüloz elyafından filament halde elde edilen ipliklere floş (rayon), ştapel haldeki elyaftan elde edilen ipliklere de viskon iplikler denir. Filament haldeki ipliklerde (floş) görünüm, tuşe ve parlaklık gibi özellikler ipeğe benzer, yumuşak ve dökümlüdürler, statik elektriklenme ve piling açısından sorun

DEVAMI...Connections